Cauta

Noutati

Studiu final AASA

31.10.2013
Studiul final realizat în cadrul proiectului AASA prezintă 1. Creșterea nivelului de cunoștințe ca urmare a participării la cursurile AASA 2. Impactul asupra gradului de adaptabilitate a participanților. Concluziile studiului au la bază chesti

Cuvânt de încheiere...sau de continuare!

31.10.2013
După 3 ani de zile încărcați cu activități, emoții, muncă, stres, bucurii și rezultate spectaculoase, proiectul AASA – Adaptabilitatea Angajaților, Succesul Angajatorilor s-a încheiat. Cel puțin din punctul de vedere al evaluărilor, formăr

Anunt achizitie servicii de catering 3

Nr. 1313/05.12.2012

S.C. Active Job Consulting S.R.L. in calitate de beneficiar in proiectul “Adaptabilitatea angajaților, succesul angajatorilor – ASA”, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi fonduri de la bugetul de stat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor,precum şi din fonduri proprii, conform contractului de finanțare POSDRU/81/3.2/S/52837, invită operatorii economici specializați interesați să participe la procedura pentru atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, finantate din instrumente structurale emisa de Ministerul Afacerilor Externe prin ordinul nr. 1050 din 29 octombrie 2012, în urma căreia se doreşte să se identifice furnizorul pentru:

- Servicii de catering (cod CPV 55520000 - 1) pentru 400 de pauze de cafea şi 250 de platouri pentru masa de prânz la grupe de 12 persoane in medie, livrate in Oradea si Timisoara, pe o perioada de 10 luni, avand o valoare estimata de 66.000 Lei. Cursul de schimb leu/euro aplicabil in evaluare este cursul inforeuro din luna decembrie 2012 si anume: 1 Euro = 4,51 Lei.

Serviciile sunt detaliate in documentaţia pentru ofertanti, care este disponibilă gratuit la adresa de contact de mai jos.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.
Datele de contact pentru obţinerea documentaţiei de achiziţie si alte informatii suplimentare si depunerea ofertelor:

§ Active Job Consulting - str. Olteniei nr. 67, ap 2, Oradea, Bihor, Romania, persoană de contact: Constantin Popa, tel: 0749.081.382, fax: 0359 457 658 e-mail: constantin.popa@activejob.ro , website: www.activejob.ro .

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 13.12.2012 ora 10:00.
Data si ora sedintei de deschidere: 13.12.2012 ora 17:00
Mai multe informaţii despre program se pot obţine de pe: www.fseromania.ro

 

DOWNLOAD