Cauta

Noutati

Studiu final AASA

31.10.2013
Studiul final realizat în cadrul proiectului AASA prezintă 1. Creșterea nivelului de cunoștințe ca urmare a participării la cursurile AASA 2. Impactul asupra gradului de adaptabilitate a participanților. Concluziile studiului au la bază chesti

Cuvânt de încheiere...sau de continuare!

31.10.2013
După 3 ani de zile încărcați cu activități, emoții, muncă, stres, bucurii și rezultate spectaculoase, proiectul AASA – Adaptabilitatea Angajaților, Succesul Angajatorilor s-a încheiat. Cel puțin din punctul de vedere al evaluărilor, formăr

Anunț achiziție servicii de promovare in publicatii

Nr. 74/21.01.2011

S.C. Active Job Consulting S.R.L. invită operatorii economici specializați interesați să participe la procedura de achiziție deschisă de cercetarea pieței în urma căreia dorim să identificăm prestatorul cu care vom semna contractul de servicii de promovare in publicatii (cod CPV 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate) pentru proiectul Adaptabilitatea angajaților, succesul angajatorilor - ASA , proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, „Investeşte în oameni!”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai bun conform instrucțiunii 26/2010 AMPOSDRU.

 

Ofertele se pot trimite până la data de: 28.01.2011, ora 10.00, la adresa: S.C. ACTIVE JOB CONSULTING S.R.L., Strada Olteniei, nr. 67, ap. 2, Oradea, BIHOR, ROMANIA, C.P. 410059. Documentaţia pentru ofertanți în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa de  e-mail: constantin.popa@activejob.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine de la Responsabilul Achiziții – Constantin Popa la aceiași adresă de email: constantin.popa@activejob.ro  sau la tel: 0749.081.382.

 

Specificații tehnice minimale:

 

-          Promovare conferintă lansare proiect Oradea

-          Promovare conferintă lansare proiect Timisoara

-          Promovare periodica

-          Promovare trimestriala

-          Promovare semestriala

 

Descrierea completa a serviciilor se gaseste in „Documentatia pentru ofertanti” care poate fi obtinuta conform instructiunilor de mai sus.

DOWNLOAD