Cauta

Noutati

Studiu final AASA

31.10.2013
Studiul final realizat în cadrul proiectului AASA prezintă 1. Creșterea nivelului de cunoștințe ca urmare a participării la cursurile AASA 2. Impactul asupra gradului de adaptabilitate a participanților. Concluziile studiului au la bază chesti

Cuvânt de încheiere...sau de continuare!

31.10.2013
După 3 ani de zile încărcați cu activități, emoții, muncă, stres, bucurii și rezultate spectaculoase, proiectul AASA – Adaptabilitatea Angajaților, Succesul Angajatorilor s-a încheiat. Cel puțin din punctul de vedere al evaluărilor, formăr

Anunț achiziție servicii de leasing financiar autoturisme si servicii de catering

Nr. 301/16.05.2011

S.C. Active Job Consulting S.R.L. in calitate de beneficiar si S.C. RoMarketing S.R.L. in calitate de partener in proiectul Adaptabilitatea angajaților, succesul angajatorilor – ASA, proiect cofinanţat din Fondul Social European si fonduri de la bugetul de stat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, precum si din fonduri proprii, conform contractului de finanțare POSDRU/81/3.2/S/52837, invită operatorii economici specializați interesați să participe la procedurile competitive în urma cărora doresc să identifice furnizorii pentru servicii de leasing financiar(cod CPV 66114000-2 Servicii de leasing financiar)  pentru achizitia a 2 autoturisme(cod CPV 34110000-1 Autoturisme) si servicii de catering (cod CPV 55520000 - 1 ) pentru 1000 de pauze de cafea si 600 de platouri pentru masa de pranz la grupe de 12 persoane in medie , detaliate in documentatiile pentru ofertanti pentru fiecare partener in parte, disponibile gratuit la adresele de contact de mai jos. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertelor câștigătoare este prețul cel mai bun conform instrucțiunii 26/2010 AMPOSDRU.Datele de contact ale partenerilor pentru obtinerea documentatiilor de achizitie, alte informatii suplimentare si depunerea ofertelor:

– pentru autoturisme si catering – 750 pauze de cafea, 450 platouri, responsabil achizitii Active Job Consulting - Constantin Popa, e-mail:  constantin.popa@activejob.ro , tel: 0749.081.382, str. Olteniei nr. 67, ap 2, Oradea, Bihor, Romania, www.activejob.ro 

– pentru catering – 250 pauze de cafea, 150 platouri, persoana de contact RoMarketing – Anamaria Goina, e-mail: anamaria_goina@romarketing.ro  , tel: 0747119088, Str. Alexandru Vlahuta nr.3, Oradea, Bihor, Romania, www.romarketing.ro

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 27.05.2011 ora 10:00.

Mai multe informatii despre program se pot obtine de pe: www.fseromania.ro 

DOWNLOAD