Cauta

Noutati

Studiu final AASA

31.10.2013
Studiul final realizat în cadrul proiectului AASA prezintă 1. Creșterea nivelului de cunoștințe ca urmare a participării la cursurile AASA 2. Impactul asupra gradului de adaptabilitate a participanților. Concluziile studiului au la bază chesti

Cuvânt de încheiere...sau de continuare!

31.10.2013
După 3 ani de zile încărcați cu activități, emoții, muncă, stres, bucurii și rezultate spectaculoase, proiectul AASA – Adaptabilitatea Angajaților, Succesul Angajatorilor s-a încheiat. Cel puțin din punctul de vedere al evaluărilor, formăr

Anunț achiziție servicii de auditare

Nr. 5/06.01.2011

Anunț achiziție servicii de auditare nr.5/06.01.2011

S.C. Active Job Consulting S.R.L. invită operatorii economici specializați interesați să participe la procedura de achiziție deschisă de cercetarea pieței în urma căreia dorim să identificăm prestatorul cu care vom semna contractul de servicii de auditare (cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiară) pentru proiectul Adaptabilitatea angajaților, succesul angajatorilor - ASA, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, „Investeşte în oameni!”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai bun conform instrucțiunii 26/2010 AMPOSDRU.

 

Ofertele se pot trimite până la data de: 13.01.2011, ora 10.00, la adresa: S.C. ACTIVE JOB CONSULTING S.R.L., Strada Olteniei, nr. 67, ap. 2, Oradea, BIHOR, ROMANIA, C.P. 410059. Documentaţia pentru ofertanți în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă la adresa de  email:  constantin.popa@activejob.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Responsabilul Achiziții – Constantin Popa la aceiași adresă de email sau la tel: 0749.081.382.

 Specificații tehnice minimale:

-          Auditul financiar al proiectului va fi realizat conform cerințelor contractului de finanțare încheiat între SC Active Job Consulting SRL și AMPOSDRU – modelul contractului este disponibil pe site-ul www.fseromania.ro. Conform acestuia fiecare cerere de rambursare înaintată către AMPOSDRU/OIPOSDRU va fi însoțită de Raportul de verificare a cheltuielilor emis de auditorul financiar independent. Menționăm că am previzionat un număr de 15 cereri de rambursare intermediare la care se adaugă cererea de rambursare finală și că perioada de implementare a proiectului se încheie la data de 31.10.2013.

-        Auditorul financiar trebuie sa fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari cu o conduita profesionala corespunzatoare, respectiv să nu fi fost sanctionat pentru abateri disciplinare in ultimii 3 ani.

DOWNLOAD