Cauta

Noutati

Studiu final AASA

31.10.2013
Studiul final realizat în cadrul proiectului AASA prezintă 1. Creșterea nivelului de cunoștințe ca urmare a participării la cursurile AASA 2. Impactul asupra gradului de adaptabilitate a participanților. Concluziile studiului au la bază chesti

Cuvânt de încheiere...sau de continuare!

31.10.2013
După 3 ani de zile încărcați cu activități, emoții, muncă, stres, bucurii și rezultate spectaculoase, proiectul AASA – Adaptabilitatea Angajaților, Succesul Angajatorilor s-a încheiat. Cel puțin din punctul de vedere al evaluărilor, formăr

Achizitii finalizate

 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI

 

PENTRU ACHIZIŢIA DE FURNIZARE

 

 „COMPUTER PORTABIL”

 

 

 

Achizitor:

 

FEDERATIA PATRONILOR BIHOR

 

Titlul proiectului POSDRU :

 

ADAPTABILITATEA ANGAJATILOR, SUCCESUL ANGAJATORILOR - ASA

 

ID proiect POSDRU:

 

52837

 

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

 

Partener 3

 

 

 

1. INFORMAŢII GENERALE

 

1.1. Achizitor:

 

 

 

Denumire: FEDERATIA PATRONILOR BIHOR

 

Adresă: Piata Unirii nr.2-4, cod poştal: 410072, Localitate:ORADEA, Jud.: BIHOR, Ţara: ROMANIA

 

Persoană de contact:

 

Dana LUCIAN

 

Telefon: 0745474786

E-mail: dana.lucian@succesulangajatorilor.ro

 

Fax: 0359/425.545

Adresa de internet: www.fpb.ro

 

 

 

1.2.

 

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 21.03.2011, ora 10.00

 

b) Adresa unde se primesc ofertele: FEDERATIA PATRONILOR BIHOR

 

Adresă: Piata Unirii nr.2-4, cod poştal: 410072, Localitate:ORADEA, Jud.: BIHOR, Ţara: ROMANIA

 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

 

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

 

2.1. Descriere

 

 

 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu: COMPUTER PORTABIL

 

2.1.2. Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate:

 

 

 

Computer portabil

 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

 

 

 

COMPUTER PORTABIL

 

FEDERATIA PATRONILOR BIHOR

Adresă: Piata Unirii nr.2-4, cod poştal: 410072, Localitate:ORADEA, Jud.: BIHOR, Ţara: ROMANIA

 

 

 

(a) Lucrari                       

 

(b) Produse               X

XX

 

 (c) Servicii               

 

Executie            

 

Proiectare  

 

si executie  

XXXXXX

 

Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de achizitor 

 

       

Cumparare         X 

 

Leasing            

 

Inchiriere         

 

Cumparare in rate 

 

 

Categoria serviciului

[1]:

 

 

 

2A                  

 

2B          

 

 

 

Principala locatie a lucrarii:

 

______________________

 

Principalul loc de livrare:  

 

FEDERATIA PATRONILOR BIHOR

 

Computer portabil

 

Principalul loc de prestare:

 

____________________

 

2.1.4. Durata contractului de achizitie

 

12 luni de la data semnarii contractului de ambele parti

 

 

 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

 

 

 

Pretul cel mai scazut                                                                                         x

 

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

 

 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba romană

 

4.2. Moneda în care este exprimat preţul

contractului

 

 

Lei

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

90 zile

 

4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar)

 

Operatorul economic interesat sa depuna oferta va trebui sa o transmita prin posta sau sa se prezinte personal la sediul achizitorului cu oferta sa, o copie a CUI-ului si o copie a actului constitutiv (sau un certificat constatator valabil din care sa reiasa cine este reprezentantul legal).

 

 

 

Propunerea financiara va evidentia costul unitar si total al  produselor ofertate. Totodata va fi mentionata perioada de valabilitate a ofertei si termenul de livrare la care se angajeaza furnizorul de la momentul semnarii contractului.

 

 

 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.

 

 

 

Facturarea se va face pe baza livrarilor iar plata in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data facturarii.

 

 

 

Propunerea tehnica va evidentia corespondenta ofertei cu cerintele minimale prevazute la punctul 5, articol cu articol, si cu eventualele clarificari suplimentare. Nerespectarea acestora atrage dupa sine respingerea ofertei.

 

 

 

Ofertantii trebuie sa-si aiba sediul intr-una din tarile Uniunii Europene.

 

 

Depunerea ofertei se va face pana la termenul limita mentionat la punctul 1.2.a) si la adresa mentionata la punctul 1.2.b).

 

4.5. Posibilitatea

 

retragerii sau modificării

ofertei

 

Orice oferta poate fi modificata si/sau retrasa pana la termenul limita de depunere mentionat la punctul 1.2.a). Ofertele depuse dupa termenul limita sau la o alta adresa decat cea mentionata in prezenta documentatie vor fi respinse.

 

 

 

4.6. Informaţii   referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor /prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor

 

Livrarea produselor se va face pe baza de comanda.

 

4.7 Modalităţi de

 

contestare a deciziei

 

achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

 

Contestatiile se pot depune in scris la sediul FEDERATIA PATRONILOR BIHOR, specificandu-se explicit motivul intemeiat pentru care se contesta atribuirea achizitiei, in termen de 2 zile calendaristice de la primirea notei informative asupra rezultatului prezentei proceduri de cercetare a pietei (studiul pietei) desfasurata conform Instructiunii nr. 26 a AM POS DRU din data de 31.08.2010. Contestatia va fi analizata de comisia de evaluare, care va decide in termen de 3 zile lucratoare, de la primirea contestatiei, daca motivele sunt intemeiate, intr-o astfel de situatie urmand sa se reia procedura de achizitie. Daca motivele nu sunt intemeiate contractul de achizitie va fi incheiat cu castigatorul stabilit conform procesului verbal de selectare a ofertei castigatoare. 

 

 

 

In cazul in care ofertantul nu este multumit de solutionarea contestatiei, acesta se poate adresa CNSC (Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor) sau la instantele judecatoresti competente.

 

4.8 Clauzele contractuale

 

obligatorii, inclusiv

 

condiţiile de actualizare/

 

modificare a preţului

contractului de achiziţie

 

Furnizorul se obliga sa livreze produsele contractate, la sediul achizitorului in termen de maxim 2 zile de la plasarea comenzii si va semana un procesul verbal de predare primire.

 

 

 

Furnizorul de echipamente se obliga remedieze in termen de 24 de ore defectiunile si problemele reclamate de catre achizitor iar produsele/materialele neconforme vor fi inlocuite pe cheltuiala sa.

 

 

 

Pretul oferit este fix si nu se poate ajusta sau modifica dupa semnarea contractului.

 

 

 

5. Descrierea obiectului contractului :

 

 

 

Processor

CPU:

Intel Core i3 Mobile Processor 370M

CPU Core Quantity:

2

CPU Core Name:

Arrandale

Internal Clock Rate:

2.4 GHz

Installed L2 Cache Memory Storage Capacity:

512 KB

Installed L3 Cache Memory Storage Capacity:

3 MB

Chipset:

Intel HM57 Express

 

Memory

Memory Technology:

DDR3 SDRAM

Memory Speed:

1333MHz(PC3-10600)

Memory Form Factor:

SODIMM 204-pin

Installed System Memory Storage Capacity:

4 GB

Maximum Installable System Memory Storage Capacity: